računovodstvo

Računovodstvo ima pomembno vlogo pri odločanju vsake organizacije in posameznika. Kvalitetne računovodske informacije omogočajo pravilne odločitve o investicijah, naložbah, zmanjševanju stroškov, povečevanju prihodkov ter optimiranju poslovnih in davčnih obveznosti. Z natančnimi in pravočasnimi računovodskimi podatki lahko podjetja bolje razumejo svoje finančno stanje, prepoznajo trende in priložnosti za rast ter se učinkoviteje prilagajajo tržnim razmeram. Prav tako omogočajo ustrezno načrtovanje proračuna, spremljanje uspešnosti poslovanja ter izpolnjevanje zakonskih in davčnih obveznosti, kar povečuje zaupanje deležnikov in stabilnost poslovanja. Računovodstvo je torej ključ do uspešnega poslovanja in strateškega načrtovanja.

SMO NAJBOLJŠI

Skrbimo za natančno in redno knjiženje vseh poslovnih dogodkov, kar omogoča jasen pregled nad finančnim stanjem podjetja. To vključuje evidentiranje prihodkov, odhodkov, terjatev in obveznosti, kar je osnova za vse nadaljnje računovodske obdelave.

Upravljamo s pomožnimi knjigami, kot so knjige osnovnih sredstev in knjige terjatev in obveznosti. Redno posodabljanje teh evidenc zagotavlja natančnost podatkov in pomaga pri sledenju lastnine ter obveznostim podjetja.

Pripravljamo in oddajamo obračune DDV skladno z zakonodajo, kar vključuje spremljanje vstopnega in izstopnega DDV. Z našo pomočjo boste zagotovili pravočasno in pravilno oddajo DDV poročil, kar bo preprečilo morebitne kazni in nepravilnosti.

Vzdržujemo davčne knjige in evidence, ki so potrebne za pravilno obračunavanje davkov. S tem zagotavljamo skladnost z davčno zakonodajo ter pripravo vseh potrebnih poročil za davčne organe.

Izvajamo natančen obračun plač in drugih prejemkov, vključno z bonitetami in potnimi stroški. Naša storitev vključuje pripravo in oddajo vseh potrebnih obrazcev in poročil za delavce in državne organe.

Vodimo blagajniško poslovanje, kar vključuje evidenco vseh gotovinskih transakcij. Redno usklajevanje blagajniškega stanja z dejanskim stanjem zagotavlja preglednost in varnost vaših gotovinskih sredstev.

Pripravljamo obračune obresti za posojila, depozite in druge finančne instrumente. S tem omogočamo natančno spremljanje obrestnih prihodkov in stroškov, kar je ključno za finančno načrtovanje.

Pripravljamo in pošiljamo IOP obrazce ter opomine za neplačane terjatve. To vam pomaga pri učinkovitem upravljanju terjatev in izboljšanju denarnega toka.

Izdelujemo plačilne naloge za vse vrste plačil, kar vključuje tako domače kot mednarodne transakcije. Naša storitev zagotavlja pravočasno in pravilno izvrševanje vseh plačilnih obveznosti.

Upravljamo z elektronskim bančništvom za enostavno in varno izvajanje finančnih transakcij. To vključuje pripravo in izvrševanje plačil ter pregledovanje bančnih izpiskov in usklajevanje z računovodskimi evidencami.

Pripravljamo in oddajamo obvezna poročila za različne državne organe in institucije. S tem zagotavljamo skladnost z zakonodajnimi zahtevami in pravočasno oddajo vseh potrebnih podatkov.

Zagotavljamo mesečna poročila o poslovanju, ki vključujejo podatke o prihodkih, odhodkih, dobičku in obdavčitvi. Redno spremljanje poslovnih rezultatov omogoča pravočasne korekcije in boljše odločanje.

Pripravljamo medletna poročila za banke in finančne institucije, kar vključuje bilance stanja, izkaze poslovnega izida in druge finančne informacije. Ta poročila so ključna za pridobivanje financiranja in kreditov.

Nudimo pomoč pri izpolnjevanju vseh potrebnih obrazcev za različne poslovne in davčne potrebe. Naša strokovna podpora zagotavlja, da so vsi obrazci pravilno in pravočasno izpolnjeni.

Prevzemamo komunikacijo z davčnimi organi v imenu strank, kar vključuje reševanje vprašanj, pojasnjevanje davčnih zadev in pripravo dokumentacije za davčne preglede. S tem razbremenimo naše stranke in zagotovimo strokovno obravnavo.

Nudimo širok spekter svetovalnih storitev, ki vključujejo finančno in davčno svetovanje, pomoč pri poslovnem načrtovanju ter optimizacijo stroškov. Naši strokovnjaki vam pomagajo pri sprejemanju najboljših poslovnih odločitev in doseganju vaših ciljev.

od

poslujemo

strank

uspešnih
+

storitve

zadovoljstvo
%

zaupajte nam in
od nas pričakujte več

01.

Ponujamo največ za vaš denar

Naše storitve so stroškovno učinkovite in prilagojene vašim potrebam, kar zagotavlja visoko vrednost in optimalne rezultate za vaš vloženi denar.

02.

Dolga leta na tržišču

Smo uveljavljeno podjetje z več kot 30-letnimi izkušnjami na trgu, kar dokazuje našo zanesljivost in zaupanje strank skozi desetletja.

03.

Preverjena in najboljša storitev

Naše storitve so preizkušene in cenjene zaradi visoke kakovosti, strokovnosti in prilagodljivosti, kar zagotavlja zadovoljstvo vseh naših strank.

Kontaktni podatki

Računovodstvo Plečko Drago s.p. že od leta 1994 uspešno zagotavlja računovodske, knjigovodske in administrativne storitve. Naša ekipa strokovnjakov je pripravljena izpolniti vaše potrebe na teh področjih in vam zagotoviti natančno in zanesljivo storitev, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah in stalnem strokovnem razvoju.

Kontaktirajte nas

Pošljite nam povpraševanje na vsa mobitna vprašanja, katera se vam porajajo v zvezi z našimi storitvami, preko kontaktnega obrazca spodaj.

* Odgovorimo najkasneje v roku 24 ur.

Ulica Pariške komune 7,
2000 Maribor

059 162 131

info@domisa.si